Dersin temel amacı, temel matematik konularından, cebirsel işlemler, lineer denklemler, lineer olmayan denklemler, fonksiyonlar, limit, türev ve integral ile ilgili kuralları öğretmek, örnekler çözerek, anlaşılmalarını sağlamaktır.